Nässjö
GPS-status: GPS

Fågelbad

Nässjö kommun lär ha fått denna fontänskulptur i gåva 1955, av dåvarande drätselkammarens ordförande Algot Hagerén. Fågelbad placerades i Stadsparken men plockades senare bort. Våren 1997 gjordes skulpturen i ordning igen och fick en ny plats i dåvarande Kulturhusets trädgård vid Prästgatan 9. Den återinvigdes 15 april i samband med en föreläsning om konstnären Tore Strindberg och André-expeditionen.

Tore Strindbergs äldre bror Nils var en av expeditionens besättningsmän och konstnären är mannen bakom det gravmonument som sedan 1933 finns på Norra Kyrkogården i Stockholm till minne av André-expeditionen. Två av hans mest kända verk är förmodligen Järntorgsbrunnen i Göteborg och Krokus i Stadshusträdgården i Stockholm.

I samband med flytten till den nya Kulturhuset 2011, placerades Fågelbad återigen i Stadsparken, i f.d Wallins fontän. Fågelbad finns i flera upplagor, bland annat i Rottneros Park i Sunne samt i Norrköping och Sandviken.

Konstnär: Tore Strindberg (1882-1968)

Placering: Stadsparken, bakom scenen mot Rådhusgatan.

Ägare: Nässjö kommun