Nässjö
GPS-status: GPS

Bågarna (Vattenlek)

Fontänskulpturen Bågarna, som även kallas Vattenlek, är en gåva till Nässjö kommun från Nässjösonen Axel Wallenberg. Skulpturen tillkom redan 1965 men invigdes först i oktober 1986.
SMT?

Konstnär: Axel Wallenberg (1898-1996)

Placering: Esplanaden (mot Nässjö Resecentrum)

Ägare: Nässjö kommun