Nässjö
GPS-status: GPS

Emigrantskulpturen

Under drygt 100 år utvandrade 1,2 miljoner svenskar till Amerika. 5000 av dem kom från det område vi i dag kallar Nässjö kommun. Betydligt fler togs sig via stambanan och järnvägsknuten Nässjö till hamnen i Göteborg, segelfartygen och den långa resan över Atlanten. Skulpturen är ett minnesmärke för en viktig del av vår historia och kom till på initiativ av Nässjö kommun i samband med stadens 100-årsjubileum 2014.

Skulpturen är gjord i brons med en sockel av röd grovhuggen smålandsgranit och står strategiskt placerad nära resecentrum.

Konstnären Annette Rydström är verksam i Nässjö och bland annat även gjort bronsbysten av bandylegenden Nicke Bergström. Hennes förhoppningen med Emigrantskulpturen är att väcka intresse för tidigare generationers livsvillkor. Samtidigt vill hon belysa att vi lever i en föränderlig värld, där människor ständigt är i rörelse.

Konstnär: Annette Rydström (1944)

Placering: Esplanaden, mittersta delen

Ägare: Nässjö kommun