Nässjö
GPS-status: GPS

Kolskyffeln

När Nässjö kommun inför millenniumskiftet beslutade att skapa ett centralt placerad minnesmonument vände sig kommunen och galleristen Leif Holmer till den interinationellt kände Carl Fredrik Reuterswärd. Konstnären är tveklöst mest känd för sin knutna revolver Non-Violence. Den finns i en olika utföranden i en mängd städer i världen, den mest kända utanför FN-huset i New York . I Nässjö tog Reuterswärd fasta på stadens järnvägstradition, de gamla koleldade loken och, inte minst, de hårt arbetande eldarna som genom att skyffla kol förde loket framåt.

Skulpturen tillverkades efter konstnärens noggranna skisser och fick formen av en kolskyffel. Materialet är bergarten diabas och stenarna hämtades från stenbrotten ett par kilometer sydost om Bodafors. Kolskyffeln fick redan innan sin tillkomst utstå en hel del kritik och har beskyllts för att vara både fult, dyrt och onödigt. Samtidigt är Kolskyffeln ett av få lokala konstverk som väckt stort engagemang och bred debatt. Vid invigningen på senhösten 1999 var Stortorget fyllt med folk. I dag används Kolskyffeln flitigt av Nässjöborna som samlingspunkt och mötesplats i centrum.

Konstnär: Carl Fredrik Reuterswärd

Placering: Rådhusgatan (mellan stadshuset och Coop)

Ägare: Nässjö kommun