Nässjö

2017-01-13 14:34

Ny stiftelse uppmuntrar lokal utveckling

Den 13 januari presenterade Nässjö kommun en nyinrättad stiftelse. Stiftelsen är ett privat initiativ som riktar in sig mot tre huvudområden: utbildning, föreningsverksamhet och medicinsk forskning. 

Läs mer

2017-01-10 11:17

Sök bidrag från Sjuk- och sanatoriefonden

Kommunstyrelsen delar ut  bidrag ur Sjuk- och sanatoriefonden till ”välgörande ändamål”, speciellt "sanatorie- och lasarettsvård åt inom samhället eller staden boende sjuka”. Ansökan ska motiveras. 

Läs mer

2017-01-01 10:52

Maxtaxan för barnomsorg ändras

Maxtaxans avgiftsnivåer för dig med barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ändras från och med 1 januari 2017.

Läs mer

2016-12-21 14:05

Kommunens förskolor byter namn

För att tydliggöra förskolornas placering och skapa enhetlighet har barn- och utbildningsnämnden beslutat att genomföra namnbyte på kommunens förskolor. 
Läs mer om de nya namnen. 

Läs mer

2016-12-15 15:09

Om förskola och fritidshem

Funderar du på hur det fungerar när ditt barn har plats i förskola eller på fritidshem? Läs gärna vår uppdaterade informationsfolder, 

Läs mer

2016-12-14 10:06

2017-års kommunalmanacka

Nu finns Nässjö kommuns och Nässjö affärsverks (NAV) gemensamma almanacka för 2017.

Läs mer

2016-12-12 14:19

Tyck till om strategin för boendeplanering

Nässjö kommun har tagit fram en strategi för boendeplanering. Nu har du möjlighet att tycka till om förslagen i strategin innan den fastställs av kommunfullmäktige.

Läs mer

2016-12-05 14:54

God livskvalitet hos de äldre

Majoriteten av de äldre invånarna i Nässjö kommun anser sig ha ett bra liv, detta framgår av den uppsökande verksamheten som utförs av personal vid socialförvaltningen i Nässjö kommun.
Läs mer

Läs mer

2016-08-22 14:00

Upprustning av Köpmansgatan

I linje med Nässjö kommuns vision om en levande stadskärna har nu Köpmansgatan fått ett lyft.

Läs mer

2016-08-22 10:00

Politikerna diskuterar interkulturell utveckling

Torsdag den 25 augusti sammanträder kommunfullmäktige i Stadshuset. På dagordningen står bland annat en diskussion om hur vi på bästa sätt kan stödja nyanlända människor att enklare bli en del av vårt samhälle.

Läs mer