Nässjö

2017-12-28 14:33

Trygghet och arbetsmöjligheter i medborgarundersökning

Resultatet av höstens medborgarundersökning är nu klart. Den visar en tydlig positiv trend på området arbetsmöjligheter. Det största förbättringsområdet är den upplevda tryggheten.

Läs mer

2017-12-27 09:04

Nässjö medarrangör för vårens viktigaste mötesplats

Vem f-n tar ansvar? är en nationell konferens – en mötesplats för alla som vill ta ett gemensamt ansvar för den interkulturella samhällsutvecklingen. Anmäl dig till vårens viktigaste mötesplats!
 

Läs mer

2017-12-19 10:51

Alkoholrådgivare ger stöd

Jul, nyår och trettonhelgen är en tid förknippad med glädje, gemenskap och fest men det kan också vara en väldigt stressig tid. Inte sällan spelar alkohol och droger en stor roll i att det uppstår slitningar i relationer och/eller brustna förväntningar. Därför påminner vi om att Rådgivningsbyrån finns till för dig som behöver råd och stöd. Det kan gälla dig som orolig eller drabbad anhörig eller om du själv behöver hjälp med att få ner ditt intag. 

Läs mer

2017-12-08 19:24

Socialförvaltningens chefer bjöds på julspel

Vid julavslutning med chefsgruppen i Kulturhuset Pigalle överraskade socialchef Mats Petersson sin personal med ett uppträdande av arbetstagare från funktionshinderomsorgens Mosshaga. Med mycket inspiration och glädje framfördes ett underbart julspel med ett för vår tid viktigt klimatbudskap.

Läs mer

2017-11-02 15:20

Nytt telefonnummer till rehab-teamet

Från och med den 1 november 2017 börjar vi med ”Ett nummer in” för rehab-teamet. Du når numera all rehabpersonal (fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter) på telefonnummer 0380-51 88 55.

Läs mer

2017-11-01 14:37

Datumparkering gäller från 1 november i Nässjö tätort

Från den 1 november börjar datumparkeringen gälla inom Nässjö tätort.

Läs mer

2017-10-30 11:17

Skydda dig från bostadsinbrott

Varje år sker tusentals inbrott i våra svenska bostadshus. Statistiken visar en förhöjd frekvens under hösten. Om du planerar att resa iväg hemifrån så finns det några råd om hur du kan minska risken för inbrott i din bostad.

Läs mer

2017-10-24 12:34

Intressentsamarbete ska förverkliga Västra staden

Nässjö kommun har tillsammans med Hjältevadshus AB, OBOS/Myresjöhus AB, SML Fastigheter och GBJ Bygg AB bildat Västra staden intressentsamarbete i syfte att förverkliga Västra staden; en helt ny stadsdel i centrala Nässjö.

Läs mer

2017-10-13 15:23

Nässjö kommun tar fram ett platsvarumärke

Vilka är platsen Nässjö kommuns främsta styrkor och hur ska vi marknadsföra Nässjö i framtiden? Ett starkt varumärke som är laddat med positiva känslor och associationer blir allt viktigare för platser i den hårda konkurrensen om invånare, företag och besökare. Under 2017 och 2018 pågår ett arbete med att skapa en gemensam plattform för hur vi tillsammans ska berätta om Nässjö och väcka intresse och nyfikenhet i vår omvärld.

Läs mer

2017-09-25 11:09

Ny alkohol- och drogbehandlare

Om du för egen del eller kanske i rollen som anhörig behöver rådfråga kring ämnen som alkohol, droger eller läkemedelsanvändning så kan du få stöd vid Nässjö kommuns rådgivningsbyrå. 

Läs mer