Nässjö

2018-03-19 12:00

Kommunfullmäktiges sammanträde

Torsdag den 22 mars kl.18.00 sammanträder kommunfullmäktige i Stora salen i Nässjö Stadshus. Här kan du titta på mötet live via webb-tv

Läs mer

2018-03-15 15:01

Bättre resursutnyttjande när lediga platser i äldreomsorgen koncentreras

Med anledning av äldreomsorgens minskade budgetram för 2018 föreslår nu socialnämndens arbetsutskott en tillfällig förändring av antalet platser inom särskilt boende för äldre. Den tillfälliga neddragningen innebär att lediga platser på Sjöbackens äldreboende koncentreras till en avdelning under 2018, vilket minskar behovet av bemanning.

Läs mer

2018-03-12 15:47

Jobb i fokus på nationell konferens

För tredje året i rad är Nässjö kommun en av initiativtagarna till en nationell konferens på temat interkulturell samhällsutveckling, där bland annat framtida kompetensbehov diskuterades.

Läs mer

2018-03-06 12:11

Förskoleklass blir obligatorisk

Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklass obligatorisk för alla barn i Sverige.

Läs mer

2018-03-02 18:46

Stöd och hjälp mot spelmissbruk

Sedan årsskiftet är spelmissbruk likställt med missbruk av alkohol och droger och lyder under socialtjänstlagen. 

Läs mer

2018-03-01 09:36

Nässjö stadsvapen 100 år

Den 1 mars 2018 fyller kommunens stadsvapen 100 år! Ett original av vapnet finns bevarat i Nässjö kommuns arkiv.

Läs mer

2018-02-28 12:00

Årets UF-skola i Jönköpings län

Vid Jönköpings läns Ung företagaremässa på Elmia den 27 februari utsågs Brinellgymnasiet till årets UF-skola.

Läs mer

2018-02-22 12:00

Kommunfullmäktiges sammanträde

Torsdag den 22 februari kl.18.00 sammanträdde kommunfullmäktige i Stora salen i Nässjö Stadshus. Här kan du titta på webb-sändningen från mötet.

Läs mer

2018-02-02 16:49

Nyhetsbrev om Västra staden

Följ arbetet med att förverkliga den nya stadsdelen Västra staden. Läs årets första nyhetsbrev.

Läs mer

2018-02-01 16:14

Nya medborgarlöften undertecknade

Torsdagen den 1 febuari undertecknade Nässjö kommun och Polisen de gemensamma medborgarlöften som syftar till att öka den upplevda tryggheten i kommunen.

Läs mer